top of page

HYPERLORDOSE
OG FLATRYGGSYNDROM

Skoliose er en tredimensjonell tilstand som påvirker ryggraden i 3 dimensjoner. De mest kjente er den koronale (sidebøying), de transverse (rotasjon) dimensjonen. Mens den tredje, den sagitale dimensjonen, er ofte oversett eller ikke gitt like mye vekt som de to andre.

Men den spiller en stor rolle for vår skoliose og symptomene knyttet til den slik som holdning, smerte, spenninger, pust og mer.

Her skal vi derfor se på det som skjer i korsryggen med den sagittale dimensjonen!

Det er 2 måter den dimensjonen blir påvirket av skoliosen: Hyperlordose hvor ryggraden svaies for mye, og hypolordose (eller flat rygg) der ryggraden er rett sett fra siden. Begge er tegn på ubalanse og kan bli påvirket til det bedre med riktige øvelser!

På dette webinaret vil du lære:

-Ulike kjennetegn på hyperlordose og flat rygg syndrom

-Ulike årsaker til disse tilstandene og hvordan de kobles med resten av kroppen

-De ulike behovene til disse to tilstander

-Vaner eller øvelser som kan forsterke ubalansene

-Hvorfor spesifikke mobilitets- og styrke øvelser skal kombineres og hvordan

-Ulike øvelser rettet mot disse to tilstandene

Link til opptaket blir sendt via epost

(sjekk søppelboksen)

Språk: Norsk

Pris: 125 kr (Paypal eller bankkort)

Éngangsbetaling - tilgang for livet

bottom of page