top of page

HYPERKYFOSE
OG FLATRYGG SYNDROM

Skoliose er en tredimensjonell tilstand som påvirker ryggraden i 3 dimensjoner. De mest kjente er den koronale (sidebøying), de transverse (rotasjon) dimensjonen. Mens den tredje, den sagitale dimensjonen, er ofte oversett eller ikke gitt like mye vekt som de to andre.

Men den spiller en stor rolle for vår skoliose og symptomene knyttet til den slik som holdning, smerte, spenninger, pust og mer.

Det er 2 måter den dimensjonen blir påvirket av skoliosen: Hyperkyfose hvor ryggraden rundes framover, og hypokyfose (eller flat rygg) der ryggraden er rett sett fra siden.

Begge er tegn på ubalanse og kan bli påvirket til det bedre med riktige øvelser!

På dette webinaret vil du lære:

-Ulike kjennetegn på hyperkyfose og flat rygg syndrom

-Ulike årsaker til disse tilstandene og hvordan de kobles med resten av kroppen

-De ulike behovene til disse to tilstander

-Vaner eller øvelser som kan forsterke ubalansene

-Hvorfor spesifikke mobilitets- og styrke øvelser skal kombineres og hvordan

-Ulike øvelser rettet mot disse to tilstandene

Link til opptaket blir sendt via epost

(sjekk søppelboksen)

Språk: Norsk

Pris: 125 kr (Paypal eller bankkort)

Éngangsbetaling - tilgang for livet

bottom of page