top of page

Velkommen til gratis webinar:

DEN FASCINERENDE PSOAS-MUSKELEN

Vi hører ofte om psoas-muskelen, at den er så viktig for ryggen, for holdningen, at den er enten svak, eller stiv, eller dysfunksjonell... Men hvorfor, blir vi ikke så ofte fortalt...

Med dette webinaret går vi i dybden på hvordan psoas-muskelen og skoliose henger sammen! Vi ser på hvordan og hvorfor psoas-muskelen er så viktig, og alle strukturene den kan påvirke og er koblet til.

Du vil lære:

-Hvilken funksjon/jobb psoas-muskelen er ment til å ha.

-Andre muskler den jobber sammen med

-Ulike kompensasjonmønstre som kan påvirke psoas-muskelen

-Hvordan skoliose konkret påvirker og blir påvirket av psoas-muskelen og dysfunksjon der.

-Hvorfor psoas-muskelen blir stiv og koblinger til nervesystemet

-Hvordan frigjøre og styrke din psoas-muskelen, og hvordan gjøre dette på en måte som blir gunstig for din skoliose og tilpasset asymmetriene til skolioseryggen.

Språk: Norsk

Pris: 125 kr (Paypal eller bankkort)

Éngangsbetaling - tilgang for livet

Link til opptaket blir sendt via epost

(sjekk søppelboksen)

-50% ut juni!
bottom of page