top of page

NAKKE OG SKULDRE-PROBLEMATIKK


Mange med skoliose sliter med skuldre og/eller nakkeplager, som kan også påvirke armene, holdningen, forårsake hodepine, begrense bevegelighet og styrke, og påvirke livskvaliteten generelt.

På dette webinaret vil du lære:

-Ulike måter din skoliose påvirker dine skuldre og din nakke

-Anatomien til skuldrene og nakke og hvordan skoliosen kan skape ubalanser og spenninger i disse områdene

-Vaner eller øvelser som kan forsterke ubalansene.

-Hvordan bli bevisst holdning, bevegelser og vaner for å lette på symptomer i skuldre og nakke

-Spesifikke øvelser rettet mot skuldre og nakke

Link til opptaket blir sendt via epost

(sjekk søppelboksen)

Språk: Norsk

Pris: 125 kr (Paypal eller bankkort)

Éngangsbetaling - tilgang for livet

bottom of page